Tuesday, April 20, 2010

पढेको र परेको मान्छे – padeko ra pareko manchhe

पढेको र परेको,
मा,
दोस्रो,
आत्मीय मान्छु,
पहिलो,
एकोहोरो हुन्छ रे,
उसको कान हुदैन रे,
अरुको सुन्दैन रे ..

0 comments:

Post a Comment