Thursday, July 29, 2010

माया


कुरा,
समयमा नै,
बुजेको राम्रो,
यो,
समस्या हैन,
त्यसैले,
यसको,
समाधान भेटिदैन !

0 comments:

Post a Comment