Friday, December 3, 2010

संसार

संसार,
बदलिन्न रैछ,
यो चल्ने कुरो !
बदलिने,
सोच पो त |

0 comments:

Post a Comment