Friday, December 3, 2010

पढाई

बर्षायाममा,
झमझम,
पानी पर्ने हुने,
मैले पढ्न किन नहुने ?

[~ VNHSS]

0 comments:

Post a Comment