Friday, September 2, 2011

बेपार / business


आलु चाहिए....
प्याज चाहिए..
गोलोभेन्टा चाहिए..
हमारा पास सब कुछ हे माल्किन !

मालिक ले जाँड किन्थ्यो होला,
धन्य,
जाँड,
बाटो मा कराउदै बेचिन्न |

मान्छे चिन्नु,
खसी बेच्नु |

0 comments:

Post a Comment