Thursday, October 13, 2011

परिवर्तन

बिहान उठेर
ब्रस गर्ने ठुल्दाई
आजकल
ट्वीट हान्छन ।

0 comments:

Post a Comment