Saturday, October 15, 2011

जन्मदिन

कोहि जन्मिनु,
कसैका लागि जन्मिनु !

0 comments:

Post a Comment