Sunday, December 4, 2011

आर्ट

शब्दले मात्र
मन पोख्न मिल्ने भए,
आर्ट किन बन्थ्यो होला र !
[61]

0 comments:

Post a Comment