Saturday, December 17, 2011

बेपार

बेपार गर्ने मान्छे
त्यतिबेला खुसी हुदों हो

जुन बेला उसका
ग्राहक खुसी हुदाँ हुन् ।

0 comments:

Post a Comment