Saturday, December 17, 2011

सन्तोष

जत्ति छ
त्यत्तिले पुग्छ ।
अनी जे छ
त्यसैमा सबै छ ।

0 comments:

Post a Comment