Monday, December 12, 2011

जाडो

आफैले
आफैलाई छुँदा पनी
अरु कसैले छोए जस्तो ।

0 comments:

Post a Comment