Monday, December 12, 2011

सम्बन्धहरु

चाहिएन
वास्ता लाग्दैनन् ।
चाह्यो
मिल्दैनन् ।

0 comments:

Post a Comment