Saturday, December 10, 2011

जिन्दगी


ठिकै छ
जिन्दगी यस्तै हो भने
यस्तै सहि ।
[61]

0 comments:

Post a Comment