Sunday, December 4, 2011

सल्लाह

आफूलाई,
उसले सल्लाह दिन्छ
जसले ख्याल गर्छ ।

[60]

0 comments:

Post a Comment