Sunday, December 4, 2011

समय

त्यो
आफ्नो सुरमा
हिनीराथ्यो !

म बिग्रीराछु भनेर
रोकिने कुरो भएन ।
[61]

0 comments:

Post a Comment