Sunday, December 4, 2011

सम्बन्ध

आफूले नमागी
सास त पाइन्न भने
सम्बन्धको के कुरा गराई भो र ।
[61]

0 comments:

Post a Comment