Sunday, December 4, 2011

त्यत्तिकै

सुत्दै
लेख्दै
सोच्दै
सम्झदै
धिक्कार्दै
उतार्दै
फलाक्दै छु ।
[61]

0 comments:

Post a Comment