Wednesday, January 9, 2013

झुकर्बर्गर

समोसा खाने जिब्रोले
झुक्किएर बर्गर
खाँदा जस्तो !

0 comments:

Post a Comment