Friday, September 30, 2016

अस्पस्ट भन्नेहरु

कुनै बेला 
कुराहरु धेरै भए 
कुराहरु मुछिए 
दहि बनाएर 
मथिए। 

अनि आजमाउन
भनियो मलाई। 

यी, जिन्दगि
यस्तो चल्दै छ !
[06]


0 comments:

Post a Comment