Friday, September 30, 2016

मनशा

गजल लेख्न
मनशा लेख्न 
शिर्षक चाहिन्न रैछ। 

हेर्यो, फेरी हेर्यो, हेरिरह्यो
केवल हेर्नुले मात्र 
माया पाइन्न रैछ !

[061]

0 comments:

Post a Comment