Friday, September 30, 2016

मुस्कान

नत शब्द 
आदान-प्रदान भो, 
नत स्पर्श
आँखाको कुराकानीमा 
हामीले,
छोटो मुस्कान साटेथ्यौँ !

[061]

0 comments:

Post a Comment