Tuesday, April 25, 2017

भूकम्प

भूकम्पले हल्लाएको साँझ
अतासले रुमाल्याएको हूल !
आफ्ना बिरानाको माझ
शंखमूल निरको पुल !!
हतासले हाँतो बिर्सेर,
भुलेको जाँतो !!!

0 comments:

Post a Comment