Tuesday, April 25, 2017

स्वादहरु

अपरिचित ठाउँहरुमा
अनौठो स्वादहरुसँग
कुरो नमिल्दा
के गर्छौ यात्री ?

0 comments:

Post a Comment