Tuesday, May 16, 2017

किराहरु

किताबका कीरा
ठूला बने ।
फोनका कीराले
ब्यालेन्स रित्याये ।
प्रेमका किराले
प्रेमिका भगाए ।
टीभीका कीराले
हिन्दी खरर पारे ।
बेपारका कीराले
पैसो लुँडाए ।
ठगिका किराले
रकम लत्याए ।
परिकारका कीराले
स्वाद चखाए ।
बिदेशका किराले
साथीभाई लोभ्याए ।
इन्टरनेटका किराले
समाज हल्लाए ।
राजनीतिका किराले
चाहिँ किन छेरे ?

0 comments:

Post a Comment