Tuesday, May 16, 2017

मनशाका कुरा

सोचेका कुरा
भनेका कुरा
पढेका कुरा
गरेका कुरा
अनि लेखेका कुरा ।
सबैको सम्मिश्रण,
मनशाका कुरा !

0 comments:

Post a Comment