Friday, September 30, 2016

तीनपाने

जिन्दगीका कुनै पल 
मन दुखेको पीडामा
पिइयो। 

कुनै पल 
मन खुस भएकोमा 
पिइयो। 

छाडिएन ! 

0 comments:

Post a Comment