Friday, September 30, 2016

सेलाउँदै

विगत च्यात्दै छु 
आफुलाई केलाउदै छु ।

निरश बन्दै गईरहेका दिनमा 
पुराना सकारात्मकता खोज्दै 
जोस्याउँदै छु, 
सेलाउँदै छु आफुलाई ।


0 comments:

Post a Comment