Friday, September 30, 2016

विदेश

विदेशमा कामको
पसल थपेर बसेका त
हुन्नन् नि !

[09]

0 comments:

Post a Comment