Friday, September 30, 2016

सफलता

तर छोरा 
जमाना प्रतिस्पर्धाको छ। 

जुन बाटो जा 
कडा मेहनत र संघर्स बिनाको
सफलता कदापी भेट्ने छैनस
आशै नगर्नु !
[09]

  

0 comments:

Post a Comment