Wednesday, July 23, 2008

मैले भनेको हुने भए

मैले भनेको,
हुने भए,
यो संसारमा,
केही पनी,
हुने,
थिएन ।

0 comments:

Post a Comment