Saturday, July 26, 2008

पाँच रुपिँयाको माया

मलाई,
पाँच रुपिँयाको,
माया,
र,
दुई रुपिँयाको,
अनुशासन,
किनेर,
ल्याईदिन्छ्यौ ?

0 comments:

Post a Comment