Saturday, June 4, 2011

हेराई

तिमीले हेर्ने चन्द्रमा,
अनी मैले हेर्ने जून !

तिमीले हेर्ने आकाश,
अनी मैले हेर्ने क्षितिज !

तिमीले हेर्ने संसार,
अनी मैले हेर्ने समाज !

तिमीले हेर्ने जिन्दगी,
अनी मैले हेर्ने समय !

तिमीले हेर्ने आज,
अनी मैले हेर्ने वर्तमान !

तिमीले हेर्ने साथ,
अनी मैले हेर्ने साथी !

तिमीले हेर्ने माया,
अनी मैले हेर्ने प्रेम !

तिमीले हेर्ने सम्भावना,
अनी मैले हेर्ने भबिष्य !

तिमीले हेर्ने म,
अनी मैले हेर्ने तिमी !

तिम्रा नयन,
र मेरा यी आखाँ |

तिमी म हुनु
म तिमी हुन्छु |

एकछिनको लागि,
हामी,
साटीउँ न,
हुन्न ?

0 comments:

Post a Comment