Sunday, October 23, 2011

आफ्नो

दिमागले
जहाँबाट परसम्म
सोच्न सक्दैन
त्यहाँसम्मको चिजलाई
आफ्नो सम्झिनुपर्छ ।
[60]

0 comments:

Post a Comment