Sunday, December 4, 2011

दोष

मेरो पनी हो ।

आफुलाई
चिनेको मान्छेले
आफुलाई सुधार्न
सक्नुपर्ने ।

[61]

0 comments:

Post a Comment