Sunday, December 4, 2011

उमेर


धेरै कुरामा
उमेरलाई दोष दिने मान्छे ।
[61]

0 comments:

Post a Comment