Sunday, December 4, 2011

कुरा

तर के गर्ने ।
सोच्नु
बोल्नु
र गर्नु
फरक कुरा भए ।
[61]

0 comments:

Post a Comment