Tuesday, August 27, 2013

सहकार्य

मिलेर काम गर्न
मान्छेका सोच मिल्नु
जरुरि छैन
सपनाहरु मिल्नु पर्छ l

0 comments:

Post a Comment