Tuesday, May 18, 2010

मजा (maja)

ठप्प अडिएर,
एउटा कुनामा,
मन टोलाउदा,
अनौठो,
मजा आउने !

0 comments:

Post a Comment