Tuesday, May 18, 2010

twitter – facebook (ट्विटर फेसबुक)

किन किन,
Twitter मा आउने मजा,
facebook मा,
भेटिन
मलाई,
follow गर्ने कि ?

0 comments:

Post a Comment