Saturday, December 17, 2011

बिछोड

बिछोडको
बानी परेकाहरुलाई
फेरी अर्को बिछोड
के नै हो र ?

0 comments:

Post a Comment